Bogdan Maksimović

IT menadžer

Završio Elektrotehnički fakultet u Podgorici 2005 godine. Počeo da radi u struci 2006 godine. Član je našeg kolektiva od 2008 godine.