Vladimir Bošković

Vladimir Bošković je menadžer za rizike i rukovodilac sektora tehničke zaštite. Njegov kontakt telefon je +382 67 265 030.