Zoran Miljanić

Zoran Miljanić je operativni direktor kompanije Securitas Montenegro. njegov kontakt telefon je +382 68 831 100.