Nikšić

Predstavništvo Securitasa u Nikšiću se nalazi na šetalištu Alekse Backovića.

Adresa: Šetalište Alekse Backovića
Grad: Nikšić
Poštanski kod: 71400
Država: Crna Gora
Telefon: +382 40 244 974
Fax: +382 40 241 001