Securitas security guards Bangalore

Ambasade

Među mnogobrojnim klijentima Securitas Montenegro pruža usluge fizičko-tehničke zaštite i ambasadama u Crnoj Gori.

Naše vrijednosti su bazirane ne samo kao pomoć u situacijama koje mogu narušiti bezbjednost i utvrđene tokove poslovanja, već i na osnovnim ljudskim vrlinama zaposlenih da pomognu u svakoj situaciji i preduprijede štetne događaje u skladu sa osnovnim i specijalističkim obukama koje se redovno sprovode u našoj kompaniji.

Securitas security guard Munich

Ambasada UAE

Naš klijent od 2014. godine.

Detaljnije