Securitas security guard Hongkong

Banke i finansijske institucije

Sigurnost je prioritet broj jedan bilo koje finansijske institucije. Kroz svoj inovativni pristup pružanju usluga obezbjeđenja, Securitas ima znanje i mogućnost da pruži sveobuhvatni opseg sigurnosnih usluga za finansijske i high tech institucije. Securitas prilagođava usluge fizičkog obezbjeđenja Vašim potrebama, tako da Vi možete fokusirati svoje resurse na srž poslovanja.

Možemo Vam zaštititi osoblje, klijente i imovinu od sigurnosnih rizika.

Kontrola pristupa, video nadzor i obezbjeđenje su samo neka od mogućih rješenja.

Takođe nudimo i high tech rješenja tehničke zaštite serverskih prostorija, Data Recovery centara i drugih veoma važnih segmenata Vašeg poslovanja.

 

 

Usluge

Našim klijentima nudimo sledeće vrste usluga:

Securitas security Hongkong

"Atlas banka" a.d. Podgorica

Securitas Montenegro i "Atlas banka" a.d. Podgorica već dugi niz godina imaju uspješnu saradnju.

Detaljnije