Securitas security guard

"Atlas banka" a.d. Podgorica

"Atlas banka" a.d. Podgorica je korisnik usluga obezbeđenja i održavanja tehničkih sistema kompanije Securitas Montenegro

Securitas Montenegro obezbeđuje sve naše poslovnice na teritoriji Crne Gore i rade na održavanju tehničkih sistema u njima.

Kako Securitas Montenegro usluge obezbeđenja i održavanje tehničkog sistema obavlja u svim poslovnim objektima banke, izražavamo zadovoljstvo sa dosadašnjom saradnjom i koristimo priliku da svim zainteresovanim licima koja za usluge zaštite imovine i lica i održavanja tehničkih sistema imaju potrebu preporučim ovo preduzeće.

Direktor

Manolina Bašović

*
*
*