Industrijski objekti

U skladu sa sve većim bezbjednosnim zahtevima klijenata, polazeći od procjene da najbolje usluge mogu pružiti samo specijalizovani i visoko stručni kadrovi, u okviru strategije razvoja preduzeća Securitas Montenegro opredijelili smo se za rješenje da sa pojedinim specijalizovanim firmama zaključimo ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji.

Na taj način organizovano je pružanje usluga u oblasti protivpožarnog obezbjeđenja i zaštite, servisiranja aparata i opreme za protivpožarnu zaštitu, bezbjednosti i zdravlja ljudi, održavanja higijene i čišćenja objekata, kao i usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata i otvorenih površina.

Usluge

Industrijski objekti su specifična kategorija objekata za koje u skladu sa Vašim zahtjevima možemo ponuditi različita bezbjednosna rešenja.