Securitas security Paris

Sektor građevine

Građevinske ustanove, gradilišta i drugi objekti sa sličnim opisom djelatnosti koriste dugi niz godina usluge koje pruža naše preduzeće.

Kada je u pitanju zaštita građevinskih lokacija, bilo tehnička bilo fizička, naši iskusni i sertifikovani stručnjaci  mogu da Vam naprave procjenu ugroženosti objekta ili gradilišta koji želite zaštiti, zatim Vam mogu napraviti predlog optimalnog načina zaštite, kao i dostaviti nacrte i planove.

Sektor građevine

našim klijentima nudimo sledeće usluge: