Trgovinski objekti

Zbog specifičnosti poslovanja određenih kategorija naših klijenata, u mogućnosti smo da ponudimo kombinovano obezbjeđenje povezivanjem više vrsta naših usluga.

Trgovinski objekti

Našim klijentima u sektoru trgovine i prometa pružamo kombinovane usluge obezbjeđenja. Korisnici naših usluga su kako male prodavnice, tako i veliki supermarketi i trgovinski lanci na cijeloj teritoriji Crne Gore.