Securitas security guards

Istorijat Securitasa u Crnoj Gori

Od 2003. godine kompanija prolazi kroz dug razvojni proces. Počeli smo kao agencija za obezbjeđenje pod nazivom Guardian doo sa svega nekoliko klijenata i desetak zaposlenih. Sjedište kompanije nalazilo se u Budvi, a kasnije je premješteno u Nikšić.

U avgustu 2010. godine Guardian doo postaje dio Securitas AB grupe i dobijamo naziv Securitas Montenegro doo. Danas imamo oko 500 zaposlenih i oko 100 klijenata i lider smo na crnogorskom tržištu sa učešćem od oko 25%. Sjedište kompanije je u Nikšiću, a novootvorena filijala sa savremeno opremljenim monitoring centrom nalazi se u Podgorici.

Usluge koje Securitas danas pruža su: fitička zaštita lica i imovine, tehnička zaštita, transport novca i stvari od vrijednosti, mobilne intervencije, VIP pratnja.

Osnovni resurs kompanije je kadar pa je to razlog zašto kontinuirano radimo na edukaciji menadžmenta i zaštitara. 

Posjedujemo ISO standarde.

*
*
*