Securitas security Vienna

Naša odgovornost

Privatna sigurnost nudi socijalnu i finansijsku korist - ne samo za naše klijente, već i društvo u cjelini.

Održivo poslovanje

U Securitasu, održivo poslovanje je temelj  našeg dugoročnog rasta. Poslovanje u našem sektoru mora biti održivo, ne samo finansijski, nego i društveno i ekološki.  Za nas, društveno odgovorno poslovanje (DOP) je sastavni dio našeg svakodnevnog rada.

Securitas posluje u 53 zemalja i zapošljava gotovo 320.000 ljudi širom sveta. Biti odgovoran i pouzdan poslodavac je prioritet, ali moramo i naš posao obavljati na etičan način, paziti na posljedice našeg poslovanja za čovjekovu okolinu i nuti kvalitetu uslugu. Tek tada mžemo reći da su sva područja našeg poslovanja održiva.

Securitasov kodeks vrijednosti i Linija za integritet

Securitasov kodeks Vrijednosti i načela služi kao vodeći dokument za naš rad i pomaže nam da održimo i promovišemo visoke etičke standarde poslovanja. Imamo i detaljnije dokumente koji regulišu poslovanje, kao što antikorupcijska politika i politika emisije štetnih gasoava za vozila kupljena ili zakupu Securitasa. Securitas ima za cilj da bude odgovoran, pošten i transparentan i zato uvijek osluškujemo mišljenje naših partnera - od kupaca do dobavljač i lokalnih političkih prilika.

U slučaju da smatrate da se lokalno preduzeće ne pridržava Securitasovog opredjeljenje za odgovorno poslovanje, ovdje možete saznati više o Securitasovim vrijednostima ili se možete direktno obratiti na Liniju za integritet.

Securitas nastoji kontinuirano poboljšati naš održivo poslovanje i unaprijediti komunikacije. Podnošenja prijave u skladu sa Global Reporting Initiative (GRI) ugrađeno je u smjernice za finansijsko izvještavanje za 2014. godinu. Ovdje možete pogledati izvještaj o održivom poslovanju u cijelini.

*
*
*