Securitas security guard Amsterdam

Naša strategija

Kompanija Securitas je 2007. godine otpočela implementaciju nove poslovne strategije. Korisnici naših usluga će biti u mogućnosti da korak po korak vide više specijalizovanih organizacija unutar našeg preduzeća, čime smo povećali svoje znanje i stručnost u skladu sa pojedinačnim potrebama i zahtjevima korisnika naših usluga.

Fokus našeg poslovanja temelji se na isporuci integrisanih sigurnosnih rješenja. Naš napredak se zasniva na efikasnom integrisanju tehnologije, ljudi i znanja kombinujući fizičku zaštitu, mobilnu zaštitu, nova tehnološka rješenja. Kako bismo održali kvalitet naših usluga, konstantno ulažemo u nove tehnologije.


Važna komponenta naše dugoročne strategije je i proširenje globalne prisutnosti. Cilj nam je da održimo snažnu poziciju u zaštitarskoj industriji i osiguramo nesmetano pružanje usluga našim globalnim klijentima.

 

*
*
*