Securitas security guard Amsterdam

Naša strategija

Kompanija Securitas je 2007. godine otpočela implementaciju nove poslovne strategije. Korisnici naših usluga će biti u mogućnosti da korak po korak vide više specijalizovanih organizacija unutar našeg preduzeća, čime smo povećali svoje znanje i stručnost u skladu sa pojedinačnim potrebama i zahtjevima korisnika naših usluga.

Viši stepen specijalizacije

Svaka privredna grana nosi svoje specifičnosti vezano za pitanje sigurnosti. Imamo višegodišnje iskustvo u pružanju usluga klijentima u različitim sektorima privrede.

Kako bismo ostvarili veći stepen specijalizacije, fokusirali smo se na četiri ključna aspekta: segmentiranje djelatnosti, unaprjeđenje znanja, razmjenu iskustva i poboljšanje djelatnosti u cjelini putem kupovine različitih privrednih subjekata. Konkretno to znači:

Podjela unutar djelatnosti nam omogućava lakše osmišljavanje individualnih rješenja. Obezbjeđujemo više obuke za sve naše zaposlene u odnosu na druga zaštitarska preduzeća. Nedavno smo pripremili sve uslove za on-line učenje. Našim klijentima uvijek dajemo savjete koji su zasnovani na globalnom znanju. U 2010. godini započeli smo projekat “My Securitas”. My Securitas je interna društvena mreža Securitasa koja okuplja najveće stručnjake u sektoru sigurnosti, gdje oni razmjenuju svoja znanja i iskustva. 

Razvoj mobilnih intervencija i dojavno-operativnih centara

Radimo na razvoju i investiramo u naše usluge: mobilne intervencije i dojavno-operativni centri. Trenutno se na tržištu u Evropi nalazi oko 180 stručnjaka za prodaju usluga mobilnih intervencija. Dojavno-operativni centri nude nove usluge i kontinuirano investiraju u savremena tehnološka rješenja i obuku.

Proširenje na globalnom nivou

Temelj naše poslovne strategije je rast na novih tržištima u geografskom smislu izvan Sjeverne Amerike i Evrope. Kupovinama preduzeća koje se rade u sektoru sigurnosti trenutno smo pristuni u 53 zemlje svijeta i namjera nam je povećati broj zemalja u kojima pružamo usluge na 60 u naredne tri godine.

 

*
*
*