Bogdan Maksimović

Rukovodilac projekata tehničke zaštite (CTO)

Završio Elektrotehnički fakultet u Podgorici 2005. godine. Počeo da radi u struci 2006. godine. Član je našeg kolektiva od 2008. godine.