Mitar Đurović

Mitar Đurović je operativni menadžer za Nikšić. Njegov broj telefona je +382 68 831 469.