Tijana Tomić

Finansijski direktor kompanije, rođena je 1980. godine. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Po završetku studija radila je za Zavod za statistiku kao viši savjetnik, Industriju mesa Goranović kao šef računovodstva, Profi Com kao izvršni direktor i od 2010. godine radi u Securitas Montenegro kao finansijski direktor. Tijana posjeduje zvanje sertifikovanog računovođe, internog revizora, kao i zvanje međunarodnog eksperta za finansijsko izvještavanje.