Securitas security Paris

Plata i radno vrijeme

Evo nekih odgovara na najučestalija pitanja koja se tiču plate u radnog vremena prilikom rada u kompaniji Securitas:

Kako sam plaćen radeći kao radnik obezbjeđenja?

Visina naknade radnog sata zavisi od pozicije na kojoj ste interno zaposleni. Vrijednost radnog sata varira od klijenta do klijenta i od pozicije do pozicije.

Mogu li da izaberem da radim puno vrijeme, djelimično ili imam privremeno zaposlenje?

Da, zavisi od radnih mjesta dostupnih u datom trenutku.

Da li radim sam ili zajedno sa kolegama?

Većina pozicija je sa više radnika, međutim, negdje se zahtjeva samostalan rad.

Pošaljite nam e mail za više informacija
*
*