Securitas security guard

Securitas pruža sve vrste usluga privatne zaštite.

Securitas je uvijek spreman napraviti procjenu ugroženosti i napraviti rješenje koje kombinuje više pojedinačnih usluga. Na taj način vam garantujemo sigurnost, a cijenu prilagođavamo vašim mogućnostima.

*
*
*