Dojavno-operativni centar

Naš monitoring centar uključuje praćenje alarma na objektima, verifikaciju događaja i reagovanje u skladu sa instrukcijama.

Princip rada

Na naš operativni centar su povezani korisnici širokog dijapazona - od stanova, kuća i vikendica do velikih poslovnih objekata i bankarskih institucija. Razni tipovi alarma mogu biti praćeni na Dojavno-operativnom centru za poslovne i privatne korisnike, uključujući kućne alarme, požarne alarme, protivprovalne i protivprepadne alarme.

Operateri i interventni timovi

Posebno obučeni operateri nakon primljenog alarma provjeravaju autentičnost alarma (da li je u pitanju pravi ili lažni alarm) po mogućnosti uz pomoć video verifikacije (kačenjem na lokalni video nadzor), i dalje postupaju po proceduri koja je usklađena sa korisnikom usluga. To bi na primjer moglo da bude slanje odgovornog službenika ili interventnog tima, uzbunjivanje vatrogasne ili policijske ekipe ili jednostavno informisanje korisnika.

*
*
*