Securitas security Madrid

Tehnička zaštita

Nudimo usluge projektovanja, ugradnje i održavanja svih vrsta tehničke zaštite i rješenja integracije koje Vam pomažu u svakodnevnom životu i poslovanju.

Osnovna zaštita

U okviru osnovnih segmenata tehničke zaštite ističemo instalaciju, održavanje i daljinsko praćenje stanja sistema digitalnog video nadzora, sistema protivpožarne i protivprovalne dojave. Integracijom sa našim dojavno-operativnim centrom koji je na raspolaganju 24h dnevno, ostvaruje se potpuna kontrola naših klijenta nad svojim objektima od značaja.

Napredna zaštita

Osim toga, u dogovoru sa Vama, možemo izvršiti pažljivo projektovanje i ugradnju naprednih sistema tehničke zaštite uključujući sisteme kontrole pristupa, evidencije radnog vremena, sisteme zaštite artikala od krađe, sisteme nadzora obilaska čuvarske službe itd. što u mnogome može da olakša Vaše poslovanje.

 

*
*
*